در مورد سازه ال اس اف LSF

سازهlsfشیراز طراحی وتولید سازهLSFدرشیراز10منطقه

سازهLSFدرشیراز10منطقه

سازهLSFدرشیراز10منطقه سازه LSF یا Light Steel Frame یا همان قاب فولادی سبک، سازه ای است که اعضای آن از مقاطع CFS (فولاد سرد نورد شده) با ضخامت حداکثر ۲.۵ میلیمتر…

مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف 4 مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف

4 مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف

4 مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف
ابرسازان تولید کننده سازه ال اس اف lsf در شیراز و سراسر کشور

ارتباط مستقیم با مدیریت