۰۸
اسفند

ساخت ویلا با سازه ال اس اف LSF در80 روز

ساخت ویلا با سازه ال اس افLSFدر80روز طراحی تولید و اجرای ویلای صنعتی ال اس اف LSF این سیستم نیز مانند ساخت هر ساختمان دیگری نیاز به یک نقشه اولیه دارد. همچنین باید یک سری مراحل ساخت و ساز به صورت تمام و کمال صورت پذیرد و در نهایت...

Read More