۱۵
اسفند

4 مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف

سازه LSF “ال اس اف”سازه ای پیش ساخته وسبک است که بر اساس طرح معماری ساختمان ، 4 مزیت و عیب سازه LSF ال اس اف در محل کارخانه تولید شده وسپس در محل ساختمان بااستفاده از پیچ های سر مته ای ، بولت ها و سایر اتصالات نصب...

Read More