۱۴
اسفند

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

مقررات ملی ساختمان

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

دسترسی به کلیه آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی

-معاونت مسکن و ساختمان منتشر شده است از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

این ضوابط شامل ۲۲ مبحث و قانون نظام مهندسی و ساختمان می باشد.

استاندارد ۲۸۰۰

معرفی استاندارد 2800

امروزه پیشرفت و توسعه دانش و فن‌آوری، تلاش برای همزیستی جوامع انسانی با پدیده‌های طبیعی، مانند زلزله که آثار تخریبی آن، حیات بشری را تهدید می‌کند، به مقصود خود نزدیکتر ساخته است.دستاوردهای علمی در مطالعات علوم پایه، دانش مهندسی و مهارتهای فنی و مدیریت‌های اجرایی در قالب استانداردها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا، این همزیستی را امکان پذیر کرده است.پهنه لرزه‌خیز ایران نیز در گوشه و کنار خود،

وقوع زلزله‌های مکرر را در تاریخ هزاران ساله‌اش ثبت کرده و در کنار تمدنها و آبادیهای سر در خاک فرو برده، حیات دوباره‌ای از رویش و آبادانیهای مجدد به‌وجود آمده است. این نشیب و فراز با پدید‌آمدن رشد چشمگیر در دانش مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی و با بهره‌مندی از سرمایه‌های علمی ارزشمند و اهتمام دانشمندان و استادان صاحب نظر و همچنین، پژوهشگران و دانشجویان کوشا در دانش مهندسی در روند یکنواخت کنترل و پیشگیری، هدایت گردید.

 

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

تدوین «آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله» در دهه 40، که بعدها در فصلی از استاندارد 519 ایران قرار گرفت، گامی در این مسیر بود. تصویب و اجرای اجباری «آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» (استاندارد 2800) در سالهای 1366و 1367 نیز عزم ملی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران را با وجهه علمی، رسمیت قانونی بخشید.
تدوین آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شد و در عین حال، تلاش برای اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بود. آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367 ،تجدید نظر در«آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهدة وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) گذاشته است که این مهم هر 5 سال یکبار انجام پذیرد.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در سال 1372 ، بازنگری نسخه اول این آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داد. بازنگری آئین‌نامه مزبور در کمیته‌های تخصصی متشکل از استادان، محققان و مهندسان مجرب کشورمان در رشته‌های ذیربط و در قالب تشکیلات مدون در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، صورت گرفت. کمیتة اصلی تحت عنوان «کمیته دائمی بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» به منظور تفسیر و توضیح متن آیین‌نامه وساماندهی اصلاحات بازنگری ادواری تشکیل گردید (سال 1375).

 

ویرایش دوم آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، در جلسه هیئت وزیران مورخ 14/9/1378 به تصویب رسید. چنانچه انتظار می‌رفت، نسخة دوم، با اصلاحات و اضافه‌نمودن موارد تکمیلی در آیین‌نامه و با برخورداری از سطح استاندارد پیشرفته نسبت به نسخة اول، از سطح ایمنی بالاتری برخوردار بود.

برنامه بازنگری متن آیین‌نامه برای تدوین ویرایش سوم نیز از سال 1379 آغاز گردید که این ویرایش نیز نسبت به دو ویرایش قبل از خود از سطح کیفی بهتری برخوردار بود. در ویرایش سوم آیین‌نامه، علاوه بر لحاظ کردن مطالب جدید و تغییرات لازم در مباحث مختلف که به منظور رفع ابهامات و تناقضات متن آیین‌نامه صورت گرفته‌، سیر منطقی مباحث در فصل‌بندی آیین‌نامه نیز مورد توجه بوده است.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

این مرکز با توجه به بازخوردهای اجرایی آیین نامه و همچنین آخرین دستاوردهای  علمی – تحقیقاتی که از وقوع   زلزله-های متعدد در سراسر جهان و ایران به دست آمده است، برنامه بازنگری متن آیین نامه برای تدوین  ویرایش چهارم را در دستور کار خود قرار داد.

 

روز آمد کردن ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران به منظور رفع مشکلات و ابهامات موجود، استفاده از آخرین اطلاعات علمی و دانش روز مهندسی زلزله ، زلزله شناسی و مهندسی سازه و تحقیقات انجام یافته در سطح ملی مشتمل بر شناسایی و رفع اشکالات مباحث مختلف مطروحه در ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران، بررسی مشکلات و نقاط ابهام با توجه به اظهار نظر‌های جامعه مهندسی و مهندسان مشاور،

بررسی آیین نامه ها و استانداردهای روز جهان نظیر UBC، IBC، ASCE و سایر آیین‌نامه‌های معتبر جهانی زلزله و بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده داخلی، مواردی است که در تدوین ویرایش چهارم آیین‌نامه استاندارد 2800 مدنظر قرار گرفته است و در تاریخ 24/08/93 با ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی رعایت مفاد آن برای کلیه شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان الزامی می باشد.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

در ویرایش چهارم با گذراندن یک تجربه کاری، سیاست‌های اجرایی زیر برای انجام مراحل مختلف بازنگری در نظر گرفته شد.

1- ابهام‌زدایی و پاسخ به سؤالات کلیه طراحان و مهندسانی که از  سال 1386 با ویرایش سوم این آیین‌نامه محاسبات و تحلیل و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله را انجام داده‌اند.
2- استفاده از دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی انجام گرفته توسط محققان و استادان درخصوص مسائل خاص مربوط به وضعیت لرزه‌خیزی و ساخت و ساز کشور.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
3- لحاظ کردن تغییرات لازم در مباحث مختلف آیین‌نامه با توجه به  افزایش  دانش و فناوری علم زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در سطح جهان با بهره‌گیری از آیین‌نامه‌های معتبر زلزله

 

رئوس برنامه عمل بازنگری ویرایش چهارم به شرح زیر تنظیم گردید:آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

• بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده داخلی و جمع‌آوری مطالب آنها
• جمع‌آوری دیدگاه‌های اعضای کمیته اجرایی و کمیته دائمی
• تهیه پیش‌نویس ویرایش چهارم آیین‌نامه توسط کمیته هماهنگی
• نظرخواهی از استادان، محققان و جامعه مهندسی کشور درخصوص پیش‌نویس
• اعمال نظریات اصلاحی در صورت نیاز
• طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در کمیته دائمی برای تصویب
• طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در کمیته ملی استاندارد برای تصویب
• طرح پیش‌نویس تهیه‌شده در سایر مراجع قانونی برای تصویب آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

برنامه بازنگری متن آیین‌نامه برای تدوین ویرایش چهارم آن از سال1388آغاز گردید. در اجرای این دوره از بازنگری آیین‌نامه، به منظور تدقیق در تصمیم‌گیری پس از برگزاری جلسات متعدد، ارکان اصلی ساختار برای تدوین ویرایش جدید در خصوص چگونگی انجام وظایف رسیدگی به مباحث آیین‌نامه به گونه زیر، مورد تصویب قرار گرفت.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

الف-کمیته دائمی بازنگری متشکل از 37 نفر از استادان و متخصصان
ب-کمیته اجرایی متشکل از 21 نفر منتخب کمیته دائمی
پ-کمیته هماهنگی متشکل از 3 نفر منتخب کمیته اجرایی
ت-کارگروه‌ها (شامل کارگروه‌های: ا- پهنه‌بندی خطر زلزله، 2- طیف و طبقه‌بندی زمین،
3- ناپایداری‌های زمین، 4- روش‌های تحلیل، 5- اعضای غیر سازه‌ای، 6- سازه‌های غیرساختمانی، 7- ساختمان‌های با مصالح بنایی و 8- اتصالات فولادی)آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

محتوای این بازنگری در زمینه‌های مختلف قابل بررسی است. از جمله می‌توان به تغییرات اساسی دراصلاح ساختار مطالب موجود به‌گونه‌ای رساتر و واضح‌تر، به‌روز نمودن مطالب علمی بر اساس نتایج تحقیقات علمی و آیین‌نامه‌های معتبر طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله و رفع نارسایی‌هایی که طی سال‌ها استفاده از ویرایش سوم مشخص شده بود، اشاره نمود.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته‌های دائمی، اجرایی و هماهنگی، موضوعات بازنگری در تهیه ویرایش چهارم بر اساس بازخوردهای علمی و اجرایی ویرایش سوم و همچنین آخرین دستاوردهای علمی- تحقیقاتی به شرح زیر شناسایی و مستقیم و غیرمستقیم در این ویرایش مورد استفاده قرار گرفت:آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
– توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
– به‌روز‌رسانی پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله
– اصلاح طیف پاسخ طراحی
– اصلاح طبقه‌بندی نوع زمین
– اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری‌های زمین
– ارائه ضوابط لرزه‌ای برای طراحی شالوده‌ها

 

– ارائه روش‌های ساده‌شده تحلیل برای سازه‌های دارای هندسه ساده در کنار تدقیق روش‌های فعلی
– معرفی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی به عنوان یکی از روش‌های تحلیل
– اصلاح و به‌روز‌رسانی جدول ضریب رفتار
– معرفی سیستم‌های جدید باربر لرزه‌ای
– اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب
– اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم‌ها و المان‌های جمع‌کننده نیرو
–  توجه به وضعیت لرزه‌خیزی و اهمیت ساختمان‌ها در طبقه‌بندی آنها
– ارائه ضوابط لرزه‌ای برای اعضای غیر سازه‌ای نظیر اجزای معماری، مکانیکی و الکتریکی
– ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه‌ای برای سازه‌های غیر ساختمانی

– ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه‌ای
– اصلاح ضوابط مربوط به ساختمان‌های بنایی
– بررسی و اصلاح ضوابط مربوط به اتصالات گیردار تیر I شکل به ستون جعبه‌ای
آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و براساس برنامه‌های مصوب، گردش کار بازنگری ویرایش چهارم آیین‌نامه به شرح زیر تعریف گردید:آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
1- تشکیل کارگروه‌های تخصصی با توجه به اولویت‌های بازنگری
2- بررسی نتایج کارهای اجرایی در جلسات گروه‌های کاری، جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد به کمیته هماهنگی
3- بررسی نتایج اقدامات انجام گرفته توسط کارگروه‌ها در کمیته هماهنگی
4- جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده مورد تصویب کمیته هماهنگی و ارائه آنها به کمیته اجرایی
5- تهیه پیش‌نویس اولیه ویرایش چهارم

6- نظرخواهی گسترده از استادان، محققان، متخصصان و جامعه علمی و مهندسی سراسرکشور در خصوص پیش‌نویس تهیه‌شده
7- اعمال اصلاحات لازم بر اساس نظریات و پیشنهادهای واصله مورد تصویب در کمیته‌های مربوط
8-تهیه پیش‌نویس نهایی و تائید و تصویب نهایی آن توسط کمیته اجرایی
9- تصویب پیش‌نویس نهایی توسط کمیته دائمی

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

مجموعه حاضر در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000  نفر- ساعت کار کارشناسی توسط بیش از 70 نفر از استادان دانشگاه‌ها، مهندسان صاحب‌نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده است.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش ۴ آنها که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

منتشر شده است از لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

آیین نامه های سازه LSF

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های سردنورد در بخش سازه ای نشریه ۶۱۲ و در بخش غیر سازه ای

نشریه ۶۱۳  می باشد که توسط معاونت نظارت راهبردی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

منتشر شده است.

کلیه ضوابط طرح، ساخت و اجرا در مورد سازه های CFS در این نشریه که تقریبا بازگردان

آیین نامه آهن و فولاد آمریکا، AISI 2007، می باشد، آورده شده است.این نشریات از لینک زیر قابل دسترسی می باشند.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

نشریه ۶۱۲-آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد-بخش سازه


نشریه ۶۱۳-آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد-بخش غیر سازه

 • سازهLSF
 • سازه ال اس اف
 • آیین نامه سازه ال اس اف LSF
 • آیین نامه اجرایی سازهLSF

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

ابرسازان

ارائه ی تمامی مصالح، نیروی کار، تجهیزات و خدمات.
عقد قرارداد و تجارت همراه با پیمانکاران ومهندسین متخصص مختلف.
تقاضا برای مساعدت و یا درخواست برای مجوز در روند ساخت و ساز.
برنامه ریز, نظارت,تولید و اجرای سازه های صنعتی (ال اس اف)(LSF)
ثبت دقیق گزارشات.
حصول اطمینان از محل پروژه امن و مطمئن

سازه lsf
سازه lsf

محاسن سازه سبک فولادی LSF ال اس اف

 

 1. اقتصادی به دلیل صنعتی بودن و سرعت بالا
 2. سرعت بسیار بالا
 3. عمر مفید بالا
 4. تجدید پذیر بودن
 5. عایق صوت و حرارت بسیار ناسب
 6. آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

سازه LSF یا Light Steel Frame یا همان قاب فولادی سبک، سازه ای است

که اعضای آن از مقاطع CFS (فولاد سرد نورد شده) با ضخامت حداکثر ۲.۵ میلیمتر ساخته شده است.

همانطور که از اسم این سازه LSF مشخص می باشد، قاب فولادی سبک،

این قاب از لحاظ وزنی دارای اعضای فولادی ظریف و سبکی می باشد که وظیفه باربری بارهای ثقلی و لرزه ای را بر عهده دارند. در مورد اعضای این قاب که همان، عضو CFS می باشد

در صفحه ساختمان سازی با سازه CFS  به صورت کامل بحث شده است.

در این بخش در مورد سبک سازی با سازه LSF و تاثیر آن در ساختمان سازی نوین توضیح داده شده است.

سازه نیوزلندی

سازه LSF نیوزلندی به دلیل اینکه اولین دستگاه های وارداتی که این سازه را تولید می کردند

از کشور نیوزلند وارد شده بود، با این نام متداول شد. فن آوری به کار رفته در طراحی و تولید سازه LSF نیوزلندی CAD/CAM می باشد. یعنی طراحی و تولید سازه LSF به کمک کامپیوتر.

طراحی و تولید ساختمان LSF در این سیستم بسیار پیشرفته می باشد.

به طوری که ابتدا تمام طراحی سازه ساختمان توسط نرم افزارهایی که با دستگاه تولید کننده پروفیل سازگار می باشد، انجام می شود.

سپس دستگاه تولید تمام برشکاری ها، سوراخکاریها، پانچها و لیپ کات ها را با دقت بالایی در اعضای فولادی سرد نورد ایجاد می کند.

در نتیجه در محل ساخت، تنها مونتاژ اعضای سازه ای را خواهیم داشت.

سازه LSF نیوزلندی به دلایل بالا، از کیفیت ساخت و سرعت تولید بالایی برخوردار می باشد.

 

همچنین این مسئله باعث شده است که این سازه از محبوبیت بالایی در بین مجریان و کارفرمایان ایرانی برخوردار باشد. در ادامه فیلمی به نمایش گذاشته شده است که از ۰-۱۰۰ یک ساختمان که با سازه LSF نیوزلندی طراحی، تولید و ساخته می شود را نشان می دهد.

 

هفت دلیل برای برتری ال. اس. اف (LSF) زلزله تهران مسئله‌ای بسیار حیاتی برای تمام کشور است

چراکه در صورت وقوع زلزله‌ای نه چندان بزرگ شاهد خسارت‌های بسیار زیادی خواهیم بود‌.

بخش اعظم ساختمان‌های ما که به شیوه سنتی ساخته شده‌اند‌، ایراد‌های سازه‌ای زیادی دارند و قطعا دچار مشکل می‌شوند‌.

بنابراین استفاده از مصالح و شیوه‌های صنعتی مقاوم و سبک بسیار حائز اهمیت است‌.

یکی از این روش‌ها که در کشور ما هم با استقبال خوبی مواجه شده سازه‌های LSF هستند‌.

استاندارد ۲۸۰۰ بسیار دقیق صورت گرفته باشد (‌که چنین طراحی‌هایی با وضع فعلی هم بسیار نادر است‌) بسیار افزایش می‌دهد‌.

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

دلیل برتری LSF نسبت به دیگر نوع سازه‌های مطرح صنعتی‌سازی چیست‌؟ سیستم LSF به دلیل اینکه

دارای ویژگی‌های خاصی است برای ما اهمیت زیادی دارد‌.

این سازه دارای ویژگی بسیار بیشتری نسبت به دیگر سیستم‌های صنعتی‌سازی است که اهم آنها را در ۶ مورد می‌توان ذکر نمود‌:

نخستین مزیت سیستم سازه‌ای lsf آماده شدن تمام قطعات سازه و ساختمان برای نصب به صورت پیش ساخته می‌باشد‌.

پیش ساختگی موجب افزایش کیفیت ساخت و کاهش هزینه‌های اجرایی کارگاه و

 

سبک بودن عملیات ساختمانی آن می‌باشد‌. واقعیت این است که

ما ناگزیر از صنعتی‌سازی و ناچار به استفاده از LSF هستیم.

 

 

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

 

آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ مجموعه قوانین سازه ای برای طراحی لرزه ای سازه در برابر زلزله است.

این مقررات در دهه چهل، که بعدها در فصلی از استاندارد ۵۱۹ ایران قرار گرفت، گامی در مسیر مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله‌های مخرب در ایران بود. تصویب و اجرای اجباری آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در سالهای ۱۳۶۶و ۱۳۶۷ نیز عزم ملی و برنامه دولت ایران را با وجهه علمی، رسمیت قانونی بخشید.

تدوین این آیین‌نامه موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شد و در عین حال، تلاش برای اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بود.

هیئت دولت، تجدید نظر در «آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) گذاشته‌است که این مهم هر ۵ سال یکبار انجام پذیرد.[۱]

از مهمترین بحث‌های سازه ایی که در این آیین‌نامه بحث می‌شود. تعیین نیروی زلزله وارد بر ساختمان و کنترل نا منظمی‌ها در سازه می‌باشد.

آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)

 

 

 1. نامنظمی هندسی :پلان در یک ساختمان باید نسبت به عناصر سازه ایی مقاوم در برار زلزله (قابها) در پلان متقارن باشد.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
 2. با توجه به این نکته در صورت وجود فرو رفتگی یا پس رفتگی در پلان ساختمان، اگر اندازه آن در یکی از گوشه‌های ساختمان در دو جهت به‌طور هم‌زمان از ۲۰ در صد طول پلان در آن امتداد بیشتر باشد، ساختمان نا منظمی هندسی دارد.
 3. نامنظمی پیچشی :در سازه‌ها اگر فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی باشد، نیروی جانبی زلزله باعث ایجاد لنگر پیچشی در طبقات شده و سازه می‌تواند از نوع نامنظم پیچشی بشمار آید. با توجه به ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ در یک سازه از نوع نامنظم زیاد پیچشی، حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان (با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن Aj=۱)، از ۲۰ درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان بزرگتر است. در مواردی که این اختلاف بالاتر از ۴۰ درصد شود، ساختمان از نوع نامنظمی شدید پیچشی می‌باشد. کنترل نامنظمی پیچشی اثر بسزایی در تعیین ضریب Aj دارد. از این ضریب برای تعیین برون مرکزی اتفاقی استفاده می‌شود. برون مرکزی اتفاقی در تراز هر طبقه به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی در توزیع جرم و سختی از یک ظرف و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از طرف دیگر در نظر گرفته می‌شود.[۲]آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)
 4. نامنظمی در دیافراگم:در مواردی که تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم به میزان مجموع سطوح بازشوی بیشتر از ۵۰ درصد سطح طبقه، یا تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم، به میزان بیشتر از ۵۰ در صد سختی طبقه مجاور، وجود داشته باشد.
 5. نامنظمی خارج از صفحه :در مواردی که در سیستم بار بر جانبی انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی، مانند تغییر صفحه، حداقل در یکی از اجزای باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد.
 6. نامنظمی سیستم‌های غیر موازی:در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نباشد.آیین نامه اجرایی سازهLSF ال اس اف (نشریه 612و 613)