۰۸
اسفند

توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز

ما ابرسازان هستیم

ساخت ویلا با سازه ال اس اف LSF در شیراز
ساخت ویلا با سازه ال اس اف LSF در شیراز

پیشگفتار ال-اس-اف L.S.F

به کار گرفتن مصالح ساختمانی مدرن در سیستم های سنتی با روش های دستی رایج ساختمان سازی در کشور یکی از مشخصه های بارز و مشکل ساز صنعت ساختمان برای پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی این صنعت است.

این شیوه های ساخت و ساز، سبب مشکلات عدیده زیست محیطی با توجه بهاهداف توسعه پایدار در این صنعت می شود.

فناوریهای نوین در اغلب صنایع از جمله در این صنعت اگر چه در مواردی سبب صرفه جویی در مصالح شده است، اما با توجه به تغییر ویژگیهای معماری و روشهای جدید زندگی، در بسیاری موارد موجب افزایش مصرف انرژی و منابع طبیعی گردیده است.

توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز
توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز

تحولات و همچنین فعالیتهای فوق عامل بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی در کشورها شده است.

 

محققین کشور ما معتقدند در صورتی که با این پدیده در کشور بصورت اصولی و علمی برخورد شود، این پدیده ضـمن بوجود آوردن امنیت اجتماعی، عاملی برای بهبود شرایط فعلی ساخت و ساز نیز خواهد گردید.

آن ها معتقدند مشکلات صنعت ساختمان سازی کشورمان مشایه مشکلات چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته است. قاعدتا مشترک بودن مشکلات بوجود آمده، اهداف مشابه و روشهای نسبتا یکسانی را برای مقابله با مسائل زیست محیطی نیاز دارد.

 

براین اساس کشورهای پیشرو در این زمینـه ایـده هـای واحـدی را برای به کارگیری فناوری های جدید، جهت برطرف نمودن مشکلات خود تدارک دیده اند و یا در حال تدارک می باشند.

 

براین اساس متخصصین کشور می توانند با ملحوظ نمودن شرایط فرهنگی و امکانات صنعت ساختمان سازی کشور از روش ها و راه حل های ارائه شده جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این صنعت بهره مند شوند.

در این راستا بعنوان نمونه می توان گرایش متخصصین امر برای بکارگیری فولاد بعنوان مصالح ساختمانی پایدار در ساخت و ساز ساختمان، که در اغلب کشورهای پیشرو متداول شده است. نام برد.

 

 

در طی دهه های اخیر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دست اندرکاران صنعت به راه حل های واحدی برای بکارگیری فولاد در بخش مسکن دست یافتند.

از آن جمله می توان به کارگیری سیستم ساختمانی (Lightweight Steel Framing(LSF را که با استفاده از ورق های فولادی گالوانیزه سرد نورد شده (Cold Formed Steel (CFS شکل گرفته است نام برد.

 

بهره گرفتن از این سیستم ساختمانی در کشورهای گوناگون با اهداف متفاوت بوده است. برای نمونه در کشور انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی این سیستم ساختمانی را به دلیل کیفیت بالا در ساخت و ساز و سرعت بالای تولیـده جهت جایگزین کردن با سیستم های سنتی (اجری، بلوک سیمانی و سنگی) مورد توجه قرار داده اند.

توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز
توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز

در آمریکا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی و استرالیا این سیستم را بهترین گزینه برای جایگزین کردن با سیستم چوبی (بدلیل کمبود چوب و گرانی آن) در نظر گرفته اند.

همچنین در ژاپن نیز تطابق آن باروش های ساختمان سازی، مقاومت مناسب در زلزله و کیفیت مناسب ساخت ساختمان در مقایسه با روش های رایج در ژاپن را دلیل اصلی برای به کارگیری این سیستم ساختمانی عنوان می کنند

لازم بذکر است به کارگیری قطعات فوق را متخصصین امر انقلابی در صنعت ساختمان سازی می دانند و حتی بعضی از محققین این تحولات را فناوری نانو در این صنعت عنوان می کنند.

 

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و شرایط خاص کشور در امر ساخت و ساز ساختمان ضروری است در صورت نیاز به بکارگیری این روش ساخت و ساز در کشور، بسترسازی مناسبی در جهت تدوین مدارک لازم برای رعایت اصول تعریف شده در به کارگیری آن بوجود آید تا بتوانیم به محسنات آن به ویژه کمک بهتحقق اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی دست یابیم.

 

 

بررسی های اولیه در رابطه با مشکلات و پتانسیل های موجود در صنعت ساختمان سازی کشور نشان می دهد در صورت به کارگیری روشهای تولید صنعتی ساختمان از جمله سیستم ساختمانی LSF ال اس اف با توجه به محسنات و پتانسیلهای آن، این سیستم ساختمانی می تواند ضمن برطرف نمودن بخشی از مشکلات ساختمان سازی در کشور، همچنین در زمینه زیست محیطی نمودن فعالیت هـای این صنعت در کشور تحولات مؤثری ایجاد کند.

 

براساس دیدگاهها و تفکرات پایداری و با توجه به مسئولیتهای متخصصین ساختمان در طراحی و اجراء برای طراحان ساختمان (مخصوصا معماران) مسئولیتهای سنگینی از جمله انتخاب شیوه طراحی مناسب، انتخاب مصالح ساختمانی مناسب ، انتخاب تکنیکهای ساخت و ساز مناسب و نهایتا ارائـه ایده های نو در صنعت ساختمان سازی در نظر گرفته شده است.

 

 

مطالعات نشان می دهـد اگـر طراحان ساختمان براساس دیدگاههای فوق عمل نمایند می توانند با به کارگیری فناوری های مناسب و با ایده پردازی های کارآمد براساس ویژگیهای بوم شناختی در این صنعت، مخصوصا با حفظ ارزش هـای معماری بومی، راه کارهای مناسب را تهیه و در اختیار جامعه مهندسی کشور و اجتماع قرار دهند.

 

تجربیات نشان داده از معماران انتظار می رود با توجه به مسئولیتی که در طراحی ساختمان ها بر عهده دارند (رهبری تیم طراحی) با کمک متخصصین صنعت ساختمان سازی بتوانند با ارائه ایـده هـای جدید در زمینه های تولید فرآورده ها و سیستمهای ساختمانی و همچنین با معرفی شیوه های طراحی نوین به ویژه در زمینه طراحی سبز، صنایع مرتبط در صنعت ساختمان سازی را در جهت عملی نمودن ایده های خود ترغیب نمایند، و این صنعت را همیشه در حال پویایی و یا تحول در نوآوری نگاه دارند.

توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز
توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز

این روند کمک خواهد کرد تا در جهت بومی سازی روشهای نوین ساخت و ساز ساختمان در کشور گامهای مثبتی برداشته شود.

 

زیرا تا زمانی که این نوع فناوری ها براساس نیاز، شرایط و امکانات منطقه انطباق داده نشده باشند امکان بومی سازی (بهره برداری درست و بهینه) آنها امکان پذیر نخواهد بود.

 

در تدوین این دستورالعمل تلاش خواهد شد براساس نیازهای جامعه مهندسی کشور ضوابط و معیارهای طراحی، اجراء، کنترل و نظارت، همراه با تهیه مشخصات عمومی و فنی مورد نیاز جهت کمک به برنامه ریزان ساخت و ساز ساختمان در کشور در شناسایی سیستمهای مناسب ساختمان سازی تهیه شود.

 

 

همچنین در تدوین این دستورالعمل تلاش خواهـد شـد بـا ایجـاد ارتباط مناسـب بـين صنعت گران که در قالب انجمن صنفی فعالیت می نمایند و مراکز علمی آموزشی و پژوهشی کشور که در قالب انجمن علمی سیستم ساختمانی سبک فولادی فعالیت می نماینـد فـراهم شود، تا امکـان به کارگیری این سیستم ساختمانی در شرایط مطلوب (با مجوز دستگاههای اجرائی و مسئول) در کشور پایه گذاری شود.

ما ابرسازان هستیم

مطالعه و بررسی قطعات فولادی سرد نورد شده CFS۲ و سیستم ساختمانی سبک فولادی ال اس اف LSF

قطعات فولادی سرد نورد شده CFSفولاد فرم داده شده در حالت سرد یا CFS از سالهای ۱۸۵۰ در کشورهای انگلستان و آمریکا بابه کارگیری در ساخت لوازم منزل و ماشین آغاز شد.

ولی تا قبل از جنگ جهانی اول در ساختمان سازی به کار گرفته نمی شد. از سالهای ۱۹۵۰ به بعد، به کارگیری قطعات فولادی CFS در ساختمان های تجاری و صنعتی شروع شد.

 

 

اما از آنجا که نتوانست با سیستمهای رایج ساخت مسکن رقابت اقتصادی کند، تا سال ۱۹۹۰ امکان به کارگیری قطعات فوق در این بخش عملی نشده بود. از این سال به دلیـل گران شدن چوب و مطرح شدن مشکلات زیست محیطی در صنعت ساختمان سازی، سیستم ساختمانی LSF ال.اس.اف که با استفاده از قطعات فولادی CFS از نوع گالوانیزه و یا ضد زنگ ساخته می شود، بـرای ساخت واحدهای مسکونی به کار گرفته شد.

 

از مشخصـات بـارز قطعات فولادی CFS مـی تـوان بـه شکل پذیری، سختی، جوش پذیری و استحکام زیاد قطعات نسبت به وزنشان اشاره کرد

تفاوت عمده بین قطعات فولاد گرم نورد شده در مقایسه با فولاد فرم داده شده در حالت سرد، تنوع سرد است. این نوع قطعـات بـنـام هـای قطعات ساخته شده از فولاد فرم داده شده در حالت قطعات باز، بسته و ساخته شده موجود میباشند.

 

 

این نوع قطعات پتانسیل مناسبی برای معماران و مهندسان مهیا می نمایند تا آنها دقیقا بتوانند قطعه مورد نظر خود را براساس نیازشان انتخاب نمایند.

این نوع ورقهای فولادی را معمولا در عرضهای ۱/۵ متر در کارخانه های ذوب آهن تولید و در کارخانههای دیگری به صورت رولی و پرسی فرم میدهند و به شکلهای مورد نظر در می آورند. اندازه قطعات در جان معمولا بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر است. معمول ترین ضخامت ورق فولادی گالوانیزه شد برای ساخت قطعات سازه ای ۱/۲ تا ۳/۲ میلیمتر است.

 

معرفی عمومی سیستم ساختمانی سبک فولادی LSF تاریخچه و دلایل به کارگیری سیستم ساختمانی LSF درکشورهای گوناگون

سیستم LSF سیستم ساختمانی سبک فولادی (LSF) یکی از سیستمهای ساختمانی است که با استفاده از ورق های فولادی فرم داده شده در حالت سرد (CFS) در ساخت اجزای اصلی سیستم، در دهه اخيـر بطور گسترده در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به کار گرفته می شود.

 

همانطور که در بخش قبل اشاره شد به کارگیری این سیستم بعد از سالهای ۱۹۹۰ به دلیـل گـران شـدن چوب، پدیدار شـدن مشکلات زیست محیطی در صنعت ساختمان و برنامه ریزی برای توسعه پایدار و معماری پایدار در صنعت ساختمان سازی بود در ساخت و ساز واحـدهـای مسکونی بـه کـار گرفته شود.

 

توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز
توصیه به ساخت ویلا با ال اس اف LSF در شیراز

شاید بتوان گفت این سیستم ساختمانی به دلیـل نـیـازهـای صـنعت سـاختمان سازی در کشورهای فوق و یا جهت جوابگویی به اهدافی چون تولید صنعتی ساختمان، اقتصادی نمودن ساخت و ساز ساختمان، ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار در فعالیت هـای صـنعت سـاختمان سازی، برنامه ریزی، طراحی و اجرا شده است.

 

این سیستم ساختمانی تا به حال توانسته در کشورهای یـاد شـده گواهینامه ساخت در چند طبقه دریافت نماید. برای صدور گواهینامه، معمولا ارگانهای صادر کننده آزمایش ها و کنترل های لازم را انجام می دهند و گواهی ساخت را صادر می نمایند.

 

 

از طرفی ارزانی قیمت فولاد سیستم ساختمانی LSF، مورد توجـه متخصصین، مسئولان و سازندگان ساختمان قرار می گیرد. متخصصان این امر از جمله اثرات زیست محیطی استفاده از ایـن سیستم، تقلیل میزان ضایعات ساختمانی در مرحله ساخت و ساز ساختمان، آلودگی بسیار کمتر در محیط ساخت، سرعت بالای ساخت و استفاده یا به کارگیری فولاد را مطرح می کنند.

 

امکان استفاده مجدد و یا بازیافت قطعات به کار رفته، مخصوصا هزینه مناسب بازیافت مصالح ساختمانی به کار رفته، عوامل دیگری از ترغیب متخصصین برای استفاده از این نوع فولاد در ساختمانها شده است.

 

آشنایی کلی با اجزای تشکیل دهنده سیستم ساختمانی ال اس افLSF

 حالت سرد بنامهای استاد سیستم ساختمانی LSF از اتصال و تلفیق سه نوع مصالح ساختمانی: فولاد فرم داده شده . در و رانر، پانلهای گچی و عایقهای حرارتی عمدتاً پشم شیشه یا پشم سنگ، شکل گرفته است. در این بخش ضمن معرفی کلی قطعات اصلی سیستم، به شیوه عملکرد و اجرای آنها نیز اشاره خواهد شد.

شالوده برای نصب سیستم ساختمانی LSF

سازه ال اس اف در شیرازسازه ال اس اف در شیراز
سازه ال اس اف در شیرازسازه ال اس اف در شیراز
سازه ال اس اف در شیراز
سازه ال اس اف در شیرازسازه ال اس اف در شیراز

شالوده در سیستم ساختمانی LSF، مثل سایر سیستمهای ساختمانی رایج در کشور مطابق ضوابط و مقررات محل اجرای پروژه طراحی و اجراء می شود. پانلهای آماده شده و یا قطعات تشکیل دهنده اجزای ساختمان (دیوارها) در سیستم ساختمانی LSF با استفاده از پیچهای عصایی کارگذاشته شده درشالوده و یا توسط پیچهای باز شونده بنا نصب می شوند. این شیوه اتصال را معمولا می توان به دو صورت انجام داد.

 

– نصب رانرها به یی (Runner or Tracks)

– نصب تیرهای کلانی به پی (Ringbeams)

 

 

برای نصب سیستم ساختمانی LSF به شالوده، در زمان بتن ریزی شالوده بولت های عصائی شکل در فواصل معین جاگذاری می شود. تیرهای کلافی و یا رانرها در محل های مورد نظر (ترازهـای مـورد نظر روی شالوده) با استفاده از سوراخ کاری های انجام شده بر روی قطعات رائـر نصب می شوند. در حالت دیگر با سوراخ کردن رانر و شالوده، پانل دیواری را نصب می کنند. برای مقابله با نفوذ رطوبت زمین ممکن است، تیرهای کلافی و یا رانرها با روکشی ( علاوه بر گالوانیزه) پوشش داده شوند.

دیوارهای باربر و غیرباربر ال اس اف L.S.F

دیوارهای باربر و غیرباربر ال اس اف L.S.F
دیوارهای باربر و غیرباربر ال اس اف L.S.F

اجرای تشکیل دهنده دیوارهای باربر و غیر باربر سیستم ساختمانی LSF همان استادها (Suds) ورترها (Runners or Takes) می باشند، که به شکل پانلی بارهای عمودی و جانبی را به تکیه گاه انتقال می دهند.

دیوارهای باربر به عنوان انتقال دهنده بارهای عمودی ساختمان و به عنوان نگه دارنده نمای خارجی بنا و نیز جذب کننده بارهای جانبی بنا از جمله یاد و زلزله، عمل می کند.

 

در صورتی که دیوارهای غیر باربر معمولا برای جدا سازی فضاهای داخلی بنا مورد استفاده قرار می گیرند. استادهای فولادی را معمولا از قبل برای عبور دادن تاسیسات الکتریکی و میکانیکی) سوراخ کاری می کنند و این استادها را معمولا از بالا و پائین به رامرها به عنوان عناصر اصلی افقی اتصال داده می شوند.

 

 

در سیستم ساختمانی LSF معمولا دیوارها با اتصال دادن استادهای فولادی به رانرها، بادبندها و با نصب پانل های گچی به شکل پانل ساخته می شوند. در صورت اضافه کردن بادبند این شیوه ساخت برای مقاومت در برابر بارهای جانبی، از جمله بارهای حاصل از باد و زمین لرزه خیلی مناسب تشخیص داده شده اند.

 

نعل درگاه ها در سیستم ساختمانی LSF معمولا از دو مقطع C شکل تشکیل (پشت به پشت چسبیده باشد) شده است. در جان استادهای مخصوص بنام Kingstudsنصب می شوند.

اجزای تشکیل دهنده سیستم ساختمانی LSF ال.اس.اف

شیوه اجرای سقف ها و بام در سیستم ساختمانی LSF ال اس اف

سقف ال اس اف lsf
سقف ال اس اف lsf

شیوه های اجرایی گوناگونی برای سقف ها و بام در سیستم ساختمانی LSF به کار گرفته می شود. از فرمهای ساده مسطح و بامهای متقاطع با شیبهای غیر مساوی قابل اجراء می باشند. دو نوع ازمعمول ترین آنها عبارتند از:

  • خرپاهای سقفی: معمولا از قسمت جلو تا عقب بنا را پوشش می دهند.
  • سیستم تیر ریزی مسطح: معمولا بین تکیه گاه ها یا دیوارهای باربر مشترک برای اجرای سقف های صاف استفاده می شود.

 

در ساخت و ساز سقف های میانی (طبقات) در سیستم ساختمانی LSF توریزی ها معمولا در امتداد استادهای دیوار (معمولا بین ۲۰۰ یا ۶۰۰ میلیمتر) انجام می شود. این فواصل، با در نظر گرفتن ظرفیت باربری و ایماد قطعات پوششی (پانل های گچی دیوارها و سقف ها طراحی و اجـراء مـی شـوند قطعات فوق معمولا از قطعات استادها می باشند. پوشش این نوع سقف ها معمولا با بتن ریزی و پایا نصب تخته های چوبی ، گچی انجام می شود.

مناطقی که وزش باد شدید داشته و یا زلزله خیز است، قاب سقف را باید مهاربندی کرد. علاوه بر آن، برای مقاومت در مقابل باد و بلند شدن بام باید اتصـال مناسبی بین دیوارهای باربر و سقف نهائی انتخاب نمود .

برای پوشش نهائی بام در سیستم ساختمانی LSF می توان از مصالح ساختمانی متنوعی مثـل استقالت، موزائیک، و یا پوشش ورقهای فلزی استفاده کرد.

شیوه اجرای نمای خارجی ال اس اف LSF

عایق در سازه ال اس اف lsf
عایق در سازه ال اس اف lsf

امکان اجرای نماهای رایج در ساختمان سازی کشور با استفاده از مصالح ساختمانی رایج، یکی از بارزترین محسنات سیستم ساختمانی LSF است. نماهایی مانند نمای اجـری، سیمان کاری، نمای سنگی و دیوار پرده ای با ورق های فولادی برای نمای تمام شده، در این سیستم قابل استفاده هستند. بنابراین نمای سیستم LSF ظاهری مثل ساختمانهای معمول در کشور را خواهد داشت. این روش اجرای نما به دلیل

قرار گیری قطعات سنگین نما در بخش خارجی بنا و اتصال مناسب و مطمئن آن ها به قاب ها، سبب می شوند در زمان وقوع زلزله، به راحتی از بنا جدا نشده و در صورت تخریب نمای بناه اوار به خارج از بنا ریزش کند و مشکل جانی برای ساکنین بوجود نیاورد.

 

با این روش ساخت و سازه امکان کارگذاری عایق حرارتی در لایه میانی دیوارهای خارجی به راحتی امکان پذیر خواهد بود و سبب صرفه جوئی در مصرف سوخت ساختمان خواهد شد. برای اتصال دادن نمای آجری به استادها، می توان از اتصالات فولادی بهنام بست فلزی، که به استادها نصب و از طرف دیوار در لابلای ملات اجر قرار . گیرد، استفاده نمود.

شیوه های برپا کردن سیستم ساختمانی ال اس افLSF

براساس مقیاس پروژه ها، قطعات بکار رفته در سیستم ساختمانی LSF، شیوه های برپا نمودن آن در کارگاه متفاوت است. در سیستم دیوار باربر، پانلها به کارگاه حمل، و نصب آنها صورت می گیرد. در دیوارهای غیر باربر، براساس ساخت درجا است. یعنی نصب رانر برروی کف و زیر سقف و نصـب استادها در بین آنها می باشند. اما در ساخت وساز جعبه های واحدهای مورد نظر، در کارخانه تولید شده و به شکل کانکس به کارگاه حمل و در محل مورد نظر کار گذاشته می شود. بنابراین سه روش برای برپا کردن بنا با استفاده از سیستم ساختمانی LSF وجود دارد که عبارتند از:

 

– سرهم کردن اعضای سیستم در کارگاه (ساخت و ساز درجا stick-built و یا سیستم از پیش مهندسی شده)

– دیوارها و سقف های آماده شده در قالب پانل

– واحدهای پیش ساخته به شکل کانکس سیستم جعبه ای

 

 

محسنات به کارگیری قطعات CFS و سیستم ساختمانی LSF

محسنات به کارگیری قطعات CFS

همان طوری که در بخش اجزاء تشکیل دهنده سیستم ساختمانی LSF اشـاره شـد، اصلی ترین اعضای تشکیل دهنده این سیستم، قطعات فولادی CFS می باشند که نقش اصلی را در باربری و پرکنندگی جداره های سیستم (دیوارها) به عهده دارند، به کارگیری این قطعات مزایایی زیادی در صنعت ساختمان سازی خواهند داشت که بخش هایی از آنها را به طور خلاصه می توان به شرح ذيـل عنـوان نمود.

 

الف – مقاومت بالای قطعات (Strength) نسبت به وزنشان

ب- قطعات سیستم براحتی قابلیت پیش ساخته شدن و تولید انبوه را دارند.

ج – قابلیت تلفیق با روش های ساخت و ساز رایج ساختمان با اتصالات مطمئن تر

د- قطعات را می توان در برابر زنگ زدگی در حد مورد نیاز مقاوم نمود.

ذ- باز یافت مواد بکار رفته و استفاده مجدد قطعات امکان پذیر است.

ر- قطعات غیر قابل احتراق هستند.

ز ثبات در ابعاد و اندازه قطعات در مقایسه با مصالح ساختمانی دیگر

 

ویژگیهای معماری در سیستم سازه ای ال اس اف LSF

دو ویژگی شاخص سیستم ساختمانی LSF در رابطه با طراحی معماری و فناوری ساخت مطـرح است. ویژگی های فناوری ساخت به دلیل تاثیر گذاری آن در شکل گیری و عملکرد سیستم، قابل توجه است. نوع مصالح ساختمانی، شیوه اجرایی سیستم و نوع اتصالات بجز اینکه محدودیتی برای طراحی معماری ایجاد نکرده در ضمن توانسته، دست طراح را برای دستیابی به اهداف طرح کمک زیادی کند.

 

از آن جمله، می توان به پیروی از مدولار خاص (تبعیت از مدول معماری ۳۰ سانتی متر) برای طراحی معماری، نصب تاسیسات و انطباق با مبلمان فضاها، گسترش عمودی و افقی بنا، امکان تعبیه باز شوها، ساخت بالکن با کنسول کردن تیرها و غیره به صورت ذاتی در سیستم اشاره کرد. مورد دیگر پتانسیل خوب سیستم برای تولید صنعتی ساختمان همچنین این امکان را بوجود آورده که بتوان با استفاده از این سیستم به بهترین نحو ساختمان سازی کشور را پیش ساخته و یا به روش تولید صنعتی انجام داد.

کاربریهای ساختمانهای احداث شده با استفاده از سیستم ساختمانی LSF

با توجه به تنوع قطعات فولادی فرم داده شده در حالت سرد (CFS) و نیز شیوه ساخت و ساز بکار رفته در سیستم ساختمانی LSF ایـن نـوع ساختمان هـا کـاربردهای وسیعی در صنعت ساختمان سازی با کاربری های گوناگون را دارند، بعنوان نمونه برای کاربری های ذیل می توان از سیستم ساختمانی LSF استفاده کرد:

 

– خانه سازی با ارتفاع کم

– دفاتر و ساختمانهای تجاری کوچک

– ساختمانهای ورزشی و آموزشی

– احداث نیم طبقه در داخل بناها

– افزایش تعداد طبقات برروی پشت بام ساختمانهای موجود

– ساختمان های چند واحدی

– واحدهای صنعتی – واحدهای پیش ساخته، مانند سرویس های بهداشتی به صورت Box System

    •  سهولت تغییرات و نصب تاسیسات در ساختمان به روش ال اس اف LSF
تاسیسات سازه ال اس اف lsf
تاسیسات سازه ال اس اف lsf

باتوجه به شیوه اجرای سیستم، به راحتی می توان موقعیت استادها را بر اساس شرایط و نیازهای جدید حتی در دوره بهره برداری ساختمان، تغییر داد. سیستم ساختمانی LSF با به کارگیری روش های تولید صنعتی و پیش ساخته ساختمان تولید می شود که معمولا این نوع سیستم ها ساده تر از سیستمهای رایج قابل اجراء بوده و اشتباهات احتمالی در مرحله طراحی و اجراء به راحتی قابل تغییر و یا تصحیح است،

 

سوراخ کاریهای صورت گرفته در المان های اصلی سیستم (استادها و رانرها) در فواصل منظم، این امکان را بوجود آورده تا بتوان براحتی شبکه های تاسیسات ساختمان (الکتریکی و اوله کشی) را در داخل جداره ها کار گذاشت.

  ویژگی های فناورآوری در سازه نوین ال اس اف LSF

به کارگیری فرآورده های ساختمانی مدرن مثل فولاد، تخته گچی و پشم شیشه با شکل ها و مشخصات متنوع و با روش تولید صنعتی در کارخانه سبب شده است این سیستم قابلیت انطباق بـا ویژگی های معماری انواع سیستم های ساختمانی در کشورهای گوناگون را داشته باشد. براین اساس مراحل تولید سیستم عامل موثری برای کارا بودن آن و استفاده بهینه از مصالح ساختمانی شده است.

 

دلیل دیگر برای کارا بودن سیستم، در نوع اتصالات به کار رفته است. زیرا اغلب اتصالات با پیچ های خودکار هستند که عامل مهمی برای بالا بردن کیفیت سیستم شده است. مهـم تـرین اعضای ایـن سیستم یعنی استادها و رانرها و همچنین تیرچه های متداول سقف، از مقاطع فولادی CFS تشکیل شده و به عنوان آلمانهای اصلی باربر و غیر باربر به کار گرفته می شوند. تختههای گچی نیز بـه عنـوان پوشش نهایی قابها در فضاهای داخلی نصب می شوند.

این شیوه نصب قطعات امكـان بـه کـارگیری عایق حرارتی را در داخل جداره ها مهیا می کند. همچنین قطعات فولادی CFS را می توان در بخش های مختلف ساختمان سازی رایج در کشور به کار برد که برخی از آنها را بشرح ذیل می توان نام برد:

 

– به عنوان تیرچه در انواع سیستم های ساختمانی

– به عنوان المانهای پرکننده دیوارها – قابهای نگه دارنده دیوارهای پرده ای

– جدا کننده فضاها (پارتیشن)

– نعل درگاه ها

– نگه دارنده سقف های کاذب

– قفسه بندی انبارها

– سازه چال اسانسور

سهولت در نصب قطعات LSF

ساسهولت در نصب قطعات ال اس اف LSF

سیستم ساختمانی LSF به راحتی با روشهای تولید صنعتی (فولادی) ساختمان قابلیت انطبـاق دارد. شاید تنها با چند ساعت آموزش کارگران این سیستم ساختمانی بتوان آن ها را با تکنیک های اجرائی LSF آشنا کرد. با توجه به ماهیت ساخت و ساز سیستم ساختمانی LSF این شیوه روش مناسبی برای آماده سازی قطعات در کارخانه و در کارگاه ساختمانی (پیش ساخته نمودن قطعات و یا ساختمان) است و اغلب برای ساخت قطعات و بریانی سیستم از اتصالاتی استفاده می شود که امکان به کار گیری آنها در هر دو محل وجود دارد.

 

همچنین این نوع اتصالات سهل ترین و مطمئن ترین اتصال، در ساختمان سازی فولادی هستند، معمول ترین اتصالات برای قاب فلزی سبک، پیچ های خودکار (Self drilling) هستند. به طوری که در یک عمل می توان با ایجاد سوراخ و نصب هـر نـوع مصالح ساختمانی را به قاب فلزی انجام داد. این نوع پیچ ها در گونه های متفاوت برای موارد مختلف قابلیت پاسخگویی را دارند مانند پیچ هایی که با روی و یا cadmium or co-polymer پوشش داده شده باشند که امکان به کار گیری آنها در قسمت خارجی بنا وجود دارد. این سیستم پتانسیل به کارگیری اتصالات جوشی را نیز دارا است.

 

سرعت بالا در ساخت و ساز به سبک سازه ال اس اف LSF

 

 

سرعت بالای ساخت وساز سیستم به دلیل نوع قطعات به کار رفته و شیوه نصب قطعات سیستم (بریانی) یکی دیگر از محسنات آن است. بخصوص سرعت بالا در برپا کردن ساختمان زمانی اهمیت پیدا می کند که شرایط آب و هوایی فاکتور اصلی در اجرای پروژه است.

 

بررسی سوابق سیستم در کشورهای مختلف نشان از آن دارد که برپایی سیستم در حد سفتکاری (غیر نازک کاری) در چند روز امکان پذیر بوده و دلایل اصلی آن را موارد ذیل عنوان نموده اند.

 

– کارها قبلا مهندسی شده و همه قطعات فیکس یا فیت است.

– سرعت بالای نصب قطعات بدلیل استفاده از اتصالات مناسب

– به کارگیری قطعات خشک برای روکش و عایق بندی مناسب در بین جداره ها

  • مقاومت مناسب سیستم در برابر زلزله در سیستم سبک فولادی ال اس اف L.S.F

استفاده بهینه از مصالح ساختمانی و سبکی آنها سبب شده این سیستم بجز اقتصادی بودنش در عملیات ساختمان سازی، نسبت به سیستم های رایج سبک تر باشد. این سبک سازی ساختمان، تاثیر به سزایی در کیفیت ساخت و ساز ساختمان مخصوصا برای مقابله با زلزله شده است.

برای نمونه، وزن LSF حدودا ۶۰٪ کمتر از سیستم های رایج برآورد شده است. در نتیجه LSF سیستم مناسبی بـرای مناطق زلزله خیز و مناطقی است که خاک سست دارند.